Company Information

Executives

Representative Director Chairman Michinori Mizuno
Representative Director Shunsuke Muramatsu
Director
  • Kohei Takenaka
  • Satoshi Senoo
  • Keiko Ishikawa
  • Kenichiro Yoshida
  • Hiroki Totoki
  • Kazushi Ambe
Auditor
  • Nobuharu Takahashi
  • Shintaro Yamamoto
  • Hirotoshi Korenaga
  • Yoshinori Saito

Corporate Executives

CEO Michinori Mizuno
COO Shunsuke Muramatsu
Senior Managing Director Kohei Takenaka
Satoshi Senoo
Managing Director Keiko Ishikawa
Executive Officer Daisuke Katsurada
Atsuhiro Iwakami
Aiichiro Furukawa
Corporate SVP Satoru Takizawa
Kazunori Watanabe
Ken Ohtake
Michihiko Nakayama
Manabu Tsujino
Shigenobu Karube
Kazuyoshi Hori