SONY

ExecutivesRepresentative Director

Shunsuke Muramatsu

Director

Kazunori Watanabe
Hidehiko Nagata
Atsuhiro Iwakami
Manabu Tsujino
Hidehiko Otani
Kozo Noda
Kenichiro Yoshida
Hiroki Totoki
Kazushi Ambe

Auditor

Tsutomu Uchida
Shogo Tamada
Hirotoshi Korenaga
Yoshinori Saito

Corporate ExecutivesCEO
Shunsuke Muramatsu
CSO, CIO
Kazunori Watanabe
CFO
Hidehiko Nagata
CAO
Kozo Noda
Corporate EVP
Daisuke Katsurada
Manabu Tsujino
Atsuhiro Iwakami
Hidehiko Otani
Corporate SVP
Ken Ohtake
Michihiko Nakayama
Tadahiko shida
Masako Shibayama
Tadashi Ishibashi
Hisashi kito
Shunsuke Fujiwara
Masayo Minamizuka
Nobuhiro Nakatake