Company Information

Executives

Representative Director Michinori Mizuno
Director
 • Toshihiro Konno
 • Shunsuke Muramatsu
 • Kohei Takenaka
 • Satoshi Senoo
 • Yoshinori Sekijima
 • Kazuo Hirai
 • Kenichiro Yoshida
 • Andrew House
 • Kunimasa Suzuki
 • Kazushi Ambe
Auditor
 • Akira Sato
 • Yasuyuki Oshio
 • Hirotoshi Korenaga
 • Yoshinori Saito

Corporate Executives

Chief Executive Officer (CEO) Michinori Mizuno
Chief Financial Officer (CFO) & Corporate EVP Toshihiro Konno
Corporate EVP Shunsuke Muramatsu
Kohei Takenaka
Satoshi Senoo
Yoshinori Sekijima
Corporate SVP Michihiko Nakayama
Satoru Takizawa
Daisuke Katsurada
Kazunori Watanabe
Aiichiro Furukawa
Shinji Tamura
Nobuharu Takahashi
Takeshi Saito
Atsuhiro Iwakami